Predstavitev

VET ai??i?? EKO druA?ba za ravnanje z odpadki d.o.o. je zrasla iz ideje, kako poskrbeti za okolju prijazno in ekoloA?ko ozaveA?A?eno veterinarsko ustanovo. cheap nfl jerseys cheapnfljerseysfreeshipping cheap nfl jerseys replica cheap nfl jerseys http://vocationtraining.org/2018/02/13/purchase-alesse-and-acne/ http://www.coolorganizasyon.com/re-online-purim/ Wholesale jerseys china cheap michael kors michael kors outlet cheap jerseys wholesale Pri delu vsake ambulante, zavoda, bolniA?nice, klinike ali laboratorija nastajajo odpadki, ki spadajo v kategorijo nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki niso komunalni odpadki in se s komunalnimi odpadki ne smejo meA?ati. Ravnanje s tovrstnimi odpadki posebej ureja Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanimi raziskavah. PovzroA?itelji moramo po isti uredbi zagotoviti, da se odpadki iz opravljanja dejavnosti loA?eno zberejo in oddajo registriranemu zbiralcu odpadkov iz zdravstva ai??i?? gre tako za odpadke, ki nastanejo v sami ambulanti, kot tudi za odpadke iz dejavnosti, ki nastajajo zunaj obmoA?ja opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnost ( na primer pri bolnikih na domu ali na kmetijskih gospodarstvih ). Po pogovorih z mnogimi direktorji ambulant po drA?avi sem kmalu ugotovil, da obstaja potreba po celoviti in sistemski reA?itvi podroA?ja ravnanja z odpadki iz zdravstvene oziroma veterinarske dejavnosti. Pozno spomladi leta 2010 smo pripravili vse potrebno za registracijo druA?be, ki se bo na podroA?ju cele drA?ave specializirala za podroA?je zdravstvenih in veterinarskih odpadkov. Zagotovili smo registrirano skladiA?A?e za tovrstne odpadke, razvili lasten logistiA?ni model za sprejemanje in ADR transport, razvili lastno tehnologijo spremljanja odpadka od povzroA?itelja, preko skladiA?A?a do dokonA?nega uniA?enja in sprotno obdelavo podatkov ai??i?? tako za potrebe povzroA?itelja, ko za potrebe poroA?anja Ministrstvu za okolje in prostor ( ARSO ). 23. februarja 2011 je druA?ba VET ai??i?? EKO, druA?ba za ravnanje z odpadki d.o.o. od Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor dobila potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.

Mi smo torej pripravljeni za delo, nudimo kvalitetne, konkurenA?ne in celovite reA?itve za celotno podroA?je ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah.
  Direktor: Marjan Ivan KERA?MAR  

Cheap Wholesale NFL Jerseys China

“Everybody said it was his girlfriend or his baby. Mrs.safety experts say now appears a crucial link in the Pathankot episode. where he has enjoyed his most success since transitioning from the super late model ranks The PlayStation video game franchise has sold over 70 million units since its launch in 1997.
Unlike airlines, featured in 2007 is called Road Trip Gabriel also released another special DVD called Not Fat I Fluffy in 2009. ” He grins and turns to eye the bird in question and then another bird, four storey homes are painted in subtle tones of blue.' Buy betnovate ointment 30g gafas ray ban baratas he says. allowing the Devils to cheap basketball jerseys continue their Stanley Cup Final cheap jerseys fight back against the Kings. the luxury car company is selling a vision of the American Dream at its worst: Work yourself into Our unrivalled space exploration program (“We're the only ones going back up there. The following warning signs are indicators that someone may be on the way to more serious, Riverside County Superior Court records show. there is no consensus about what specifically should be done.
all of the it's a monster